Firma Renvo na podstawie otrzymanych zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oferuje następujący zakres usług:

Czyszczenie kanalizacji

 • czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną rur o średnicy od 100 do 1200 mm,
 • czyszczenie kanalizacji metodą elektromechaniczną rur o średnicy od 30 do 200 mm,
 • czyszczenie studni kanalizacyjnych, kratek, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
 • inspekcja TV kanalizacji wraz ze sporządzeniem fachowej dokumentacji w formie elektronicznej (zapis na nośnikach DVD-ROM) oraz w wersji drukowanej.


Usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oczyszczania studzienek, kratek kanalizacyjnych wykonywana jest przy użyciu wysoko wyspecjalizowanych samochodów dwufunkcyjnych typu "kombi". Pojazdy te wyposażone są w pompy o wysokiej wydajności ciśnienia roboczego. Używając szerokiej gamy głowic wysokociśnieniowych wykonujemy czyszczenia ogólnie dostępnych odcinków rurowych, usuwania różnego rodzaju zatorów, które zakłócają przepływ ścieków, rozbijania i wypłukiwania osadów tłuszczowych, usuwania piasków, żwirów i innych osadów zalegających na dnie kanału i w studniach, rozbijania twardych osadów wapiennych i frezowania korzeni.

Czyszczenie i serwis separatorów

 • czyszczenie separatorów ropopochodnych,
 • czyszczenie separatorów węglowodorów,
 • czyszczenie separatorów tłuszczu oraz skrobi,
 • czyszczenie osadników i piaskowników,
 • serwis separatorów.


Czyszczenie zbiorników paliwowych wykonujemy specjalistycznym sprzętem, który jest przystosowany do czyszczenia zbiorników po substancjach ropopochodnych, olejowych, produktach naftowych oraz usuwania z nich zaległych szlamów. Wszelkie prace związane z czyszczeniem zbiorników wykonujemy kompleksowo od wypompowania, oczyszczenia komór, po odbiór oraz transport odpadu do miejsca utylizacji.
Usługa czyszczenia zbiorników paliwowych zamkniętych jest szczególnie niebezpieczna, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne, wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny oraz profesjonalne narzędzia pracy. Zła organizacja i brak przeszkolenia pracowników może być przyczyną zagrożenia życia lub zdrowia oraz spowodować zanieczyszczenie środowiska. Reasumując doświadczenie firmy serwisowej jest podstawą, by usługa została wykonana bezpiecznie i solidnie.

Czyszczenie osadników i zbiorników

 • czyszczenie osadników,
 • czyszczenie osadników imhoffa,
 • czyszczenie zbiorników p.poz.,
 • czyszczenie zbiorników retencyjnych,
 • czyszczenie rowów melioracyjnych,
 • czyszczenie przepompowni ścieków.


Wykonujemy wszelkiego rodzaju czyszczenia zbiorników i osadników, pompowni ścieków deszczowych, sanitarnych itp. Usługa ta polega na odpompowaniu zaległego osadu, szlamu m.in. ciężkich frakcji piachu i gliny oraz na opłukaniu (wymyciu) ścian komory strumieniem wody pod dużym ciśnieniem.

Gospodarka odpadami

 • odbiór odpadów,
 • transport odpadów,
 • utylizacja odpadów.


Firma Renvo prowadzi kompleksową gospodarkę odpadami. Do czynności tych zaliczamy odbiór, transport oraz utylizację odpadów przemysłowych także z uwzględnieniem również odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane są do profesjonalnych firm posiadających stosowne zezwolenia, które zajmują się ich utylizacją i unieszkodliwianiem. Prowadzimy pełną dokumentację utylizacji odpadów, wystawiamy karty przekazania odpadów zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.