Zaświadczenia


o odbyciu szkolenia z zakresu serwisowania i przeglądu oraz funkcjonowania separatora substancji ropopochodnych, o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na przewozy drogowe na przewozy własne.

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.