Decyzje


Nr 1848/OS/2011 oraz 3379/OS/2012 zatwierdzająca program gospodarki odpadami w związku ze świadczeniem usług polegających na czyszczeniu i udrożnieniu kanalizacji, oczyszczaniem, opróżnianiem osadników, dołów gnilnych, komór Imhoffa itp.

Nr OŚ-ŚR.6233.45.2012 zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nr 4/2014 i 5/2014 zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Decyzja Nr 1848/OS/2011

Decyzja Nr OŚ-ŚR.6233.45.2012

Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby pobrać

Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby pobrać

Decyzja Nr 3379/OS/2012

Decyzja Nr 4/2014

Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby pobrać

Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby pobrać

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.