Metoda hydrodynamiczna

Metoda ta polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy strumieni wody pod dużym ciśnieniem (ponad 100 bar) z wykorzystaniem specjalnie dobranych dysz. Woda tłoczona wężem przy pomocy pompy ciśnieniowej i dzięki dobrze dobranym dyszom uzykuje potężne strumienie. Strumienie wody pod odpowiednim kątem są skierowane na ścianki rur kanalizacyjnych i dzięki nim wszelkie zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane do studni rewizyjnych, skąd są asenizowane wężem ssawnym do komory szlamowej pojazdu. Możliwość regulacji ciśnienia wody oraz doboru odpowiedniej głowicy pozwala na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z wewnętrznej powierzchni rurociągu lub wycięcie korzeni przerastających kanał. Najlepsze efekty uzyskuje się przy małych i średnich profilach rur, w szczególności wykonanej z PCV.

Metoda ta doskonale nadaje się do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów, żwirów i innych osadów.

Schemat czyszczenia kanalizacji metododą hydrodynamiczną

Metoda elektromechaniczna

Metoda ta polega na wprowadzaniu do wnętrza rur kanalizacyjnych łączonych ze sobą odcinków specjalnej spirali, wyposażanej z przodu w różne końcówki (spiralne, wiercące, łańcuchowe, do korzeni, specjalne) w zależności od typu zanieczyszczeń (tłuszcze, osady po detergentach) i ilości zanieczyszczeń. Metodę tą stosuje się do profili rur o średnicy od 30 do 200 mm oraz tam, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia czyszczenia hydrodynamicznego (np. w przypadku instalacji wewnętrznych o dużej liczbie kolan).


Usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oczyszczania studzienek, kratek kanalizacyjnych wykonywana jest przy użyciu wysoko wyspecjalizowanych samochodów dwufunkcyjnych typu "kombi". Pojazdy te wyposażone są w pompy o wysokiej wydajności ciśnienia roboczego. Używając szerokiej gamy głowic wysokociśnieniowych wykonujemy czyszczenia ogólnie dostępnych odcinków rurowych, usuwania różnego rodzaju zatorów, które zakłócają przepływ ścieków, rozbijania i wypłukiwania osadów tłuszczowych, usuwania piasków, żwirów i innych osadów zalegających na dnie kanału i w studniach, rozbijania twardych osadów wapiennych i frezowania korzeni.

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.