Misja firmy

Renvo jest firmą działającą w sektorze ochrony środowiska w obszarze związanym z odpadami płynnymi i półpłynnymi. Zajmujemy się czyszczeniem kanalizacji, zbiorników, osadników i separatorów, a także ich serwisem i gospodarką odpadami zapewniając naszym klientom najwyższy poziom zadowolenia.

Świadczymy kopleksowe usługi dla wiodących firm z sektora przemysłowego, spożywczego, przetwórczego i handlu, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób indywidulanych. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy profesjonalnie zarządzać odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska, a współpraca z wieloma zakładami unieszkodliwiania odpadów pozwoliła nam stworzyć system sprawnego neutralizowania odpadów problemowych i niebezpiecznych.

Chcąc zaspakajać potrzeby oraz spełniać oczekiwania klienta do każdego zadania podchodzimy indywidualnie aby móc zaoferować optymalne rozwiązanie istniejącego problemu. Podejmując jakiekolwiek zadanie kierujemy się dobrem klienta i środowiska naturalnego.

Szczególny charakter naszej działalności na rynku lokalnym oraz ogólnokrajowym świadczonych usług implikuje konieczność kreowania i doskonalenia skutecznych instrumentów zarządzania ukierunkowanych na satysfakcję naszych klientów oraz dbałość o otaczające nas środowisko naturalne.

Poprzez doskonalenie realizowanych procesów tworzymy podstawy stałej obecności na rynku. Osiągamy ją bazując na partnerskiej współpracy z Klientami, z poszanowaniem wzajemnych korzyści, spełniając wymagania prawne oraz zapobiegając powstawaniu zagrożeń środowiskowych.


Nasze cele

  • ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
  • wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
  • wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami,
  • dostarczanie na rynek wyłącznie usług realizowanych w bezpiecznych i ekologicznych warunkach,
  • przeciwdziałanie awariom i usuwanie ich skutków.


Obszar działalności

Terenem działań firmy Renvo jest obszar całej Polski, działamy przedsiębiorczo rozwiązując trudne zlecenia klientów. Nasze motto to: "Przyjmujemy wyzwania i skutecznie działamy".

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.